powrót

Badania diagnostyczne u królików

U królików, tak jak u innych zwierząt oraz ludzi, wykonuje się cały szereg badań diagnostycznych. Zazwyczaj badania takie związane są z diagnozowaniem choroby występującej w danym momencie. Jednak należy pamiętać aby co najmniej raz (najlepiej dwa razy) do roku wykonywać tzw. badanie profilaktyczne, podczas którego lekarz powinien dokładnie sprawdzić ogólny stan zwierzęcia.

Podczas każdej wizyty u lekarza weterynarii przeprowadzane jest badanie kliniczne. Pierwszym etapem takiego badania jest wywiad, podczas którego lekarz rozmawia z właścicielem i ustala szczegóły utrzymania zwierzęcia, żywienia, zachowania oraz analizuje wszelkie niepokojące opiekuna sytuacje dotyczące badanego królika. Następnie lekarz obserwuje zwierzę w spoczynku, zwraca uwagę na jego zachowanie, postawę, ruchy nosa, sposób chodzenia, wygląd odchodów i moczu.

Kolejną czynnością wykonywaną przez lekarza jest omacywanie jamy brzusznej królika, poszczególnych kończyn oraz kości żuchwy i szczęki. Następnie zwierzę jest osłuchiwane przy pomocy stetoskopu, co umożliwia dokładną ocenę pracy serca i płuc. Na tym etapie wielu lekarzy często kończy badanie kliniczne, może to doprowadzić do przeoczenia istotnych zmian patologicznych. W przypadku królików koniecznie należy przeprowadzić badanie stomatologiczne i okulistyczne.

Badanie stomatologiczne: Króliki posiadają zęby, które ciągle rosną i muszą się odpowiednio ścierać. Pojawia się w tym procesie wiele nieprawidłowości doprowadzających do bardzo poważnych schorzeń, a nawet śmierci zwierzęcia. W związku z tym badanie jamy gębowej królika jest bardzo ważne. W pierwszej kolejności należy ocenić siekacze, ich długość i kształt. Następnie bada się zęby policzkowe czyli przedtrzonowe i trzonowce oraz błony śluzowe jamy gębowej. Ocenia się powierzchnie i krawędzie zębów policzkowych oraz stan błony śluzowej języka, policzków i dziąseł. Badanie takie wykonywane jest przy pomocy specjalnych rozwieraczy, dzięki którym lekarz jest w stanie zobaczyć wnętrze jamy gębowej. Często do szczegółowego badania stomatologicznego niezbędna jest krótka narkoza zwierzęcia.

Badanie okulistyczne: Często występujące łzawienie z oczu u królików zawsze powinno być dokładnie zdiagnozowane. W tym celu należy zbadać drożność kanalika nosowo-łzowego odprowadzającego łzy z worka spojówkowego do nosa. Przy ropnym wycieku z worka spojówkowego lekarz dodatkowo ocenia stan rogówki barwiąc ją fluoresceiną.

Kolejnym etapem postępowania diagnostycznego u królików jest wykonanie badań dodatkowych. O ich wyborze decyduje zazwyczaj lekarz na podstawie wyników wcześniej przeprowadzonego badania klinicznego.

Badanie mikrobiologiczne: Do badania najczęściej pobierany jest wymaz z nozdrzy, ucha, pochwy, skóry lub innych zmienionych części ciała. Odpowiednio zabezpieczony wymaz przesyłamy do laboratorium, gdzie posiewany jest na różne podłoża do hodowli bakterii i grzybów. Jednorodny obfity wzrost drobnoustrojów świadczy o procesie patologicznym przebiegającym u danego osobnika. Z wyhodowanych bakterii wykonywany jest antybiotykogram, na podstawie którego możemy prowadzić skuteczne leczenie.

Badanie parazytologiczne: Wykonywane jest z próbki kału i ma na celu wykrycie pasożytów wewnętrznych, ich jaj oraz oocyst kokcydii. W przypadku podejrzenia pasożytów zewnętrznych badane są zeskrobiny ze zmienionych miejsc (np. przy świerzbie usznym zeskrobiny z wewnętrznej powierzchni małżowiny usznej).

Badanie hematologiczne: Wiąże się z pobraniem krwi z żyły brzeżnej ucha, odpiszczelowej bocznej lub odpromieniowej. Krew pobierana jest do specjalnych probówek z preparatem zapobiegającym krzepnięciu. W badaniu określana jest ogólna liczba erytrocytów (krwinki czerwone) i leukocytów (krwinki białe) oraz procentowy udział poszczególnych grup krwinek białych. Morfologia z rozmazem jest wartościowym badaniem, pomaga w diagnostyce chorób przebiegających z procesami zapalnymi oraz uszkadzającymi szpik kostny.

Badanie biochemiczne: Wykonywane jest przeważnie razem z badaniem hematologicznym, przy czym w tym przypadku krew pobierana jest do probówki na skrzep. Do badania wykorzystywana jest surowica, w której oznaczane są poziomy różnych enzymów i pierwiastków. Uzyskane wyniki pozwalają określić stan narządów wewnętrznych oraz przebieg różnych procesów metabolicznych (choroby nerek, wątroby, nadczynność przytarczyc).

Badanie serologiczne: Wykonywane jest z surowicy krwi i służy do wykrywania antygenu bądź przeciwciał skierowanych przeciw różnym patogennym drobnoustrojom. U królików najczęściej wykonuje się je w kierunku Encephalitozoon cuniculi oraz Pasteurella multocida. Pojedynczy dodatni wynik świadczy o tym, że zwierzę miało kontakt z chorobą zakaźną. W celu potwierdzenia aktywnego zakażenia, należy pobrać próbki po 2-3 tygodniach. Ujemny wynik świadczy o tym, że zwierzę nie miało kontaktu z chorobą lub jest to wynik fałszywie ujemny. Fałszywie ujemne wyniki mogą wystąpić w podostrej fazie choroby, gdy miano jest niewystarczające lub, gdy nie doszło do powstania badanych przeciwciał lub ich poziom uległ już zmniejszeniu. Wyniki serologiczne należy zawsze interpretować w połączeniu z stanem klinicznym zwierzęcia.

Badanie ogólne moczu: Badanie ogólne moczu dostarcza cennych informacji na temat stanu klinicznego zwierzęcia. Można do tego celu zastosować świeżo uzyskany mocz lub w wyniku nakłucia pęcherza moczowego. Mocz królików ma zazwyczaj kolor słomkowy i jest przejrzysty lub lekko mętny. Jeśli mocz jest czerwony, należy wykluczyć obecność krwi i porfiryn. W przypadku podejrzenia zakażenia układu moczowego należy wykonać posiew moczu z antybiogramem oraz badanie ogólne moczu. Mętny mocz u królików zazwyczaj powstaje na skutek wydzielania wapnia i obecności kryształków. Mocz królików powinien mieć odczyn zasadowy. Kwaśne pH predysponuje do rozwinięcia patogenów oportunistycznych.

Biopsja: W celu uzyskania histologicznego obrazu guza należy wykonać biopsję cienkoigłową. Mimo, że najczęstszą przyczyną guzów skóry i tkanki podskórnej są ropnie, to mogą także występować nowotwory, ziarniniaki lub krwiaki. Zawartość ropni jest zazwyczaj gęsta, dlatego uzyskanie dużej ilości treści za pomocą biopsji cienkoigłowej może być trudne. W przypadku podejrzenia zaburzeń tworzenia krwi należy wykonać biopsję szpiku kostnego. Preferowanym miejscem nakłucia jest bliższy odcinek kości udowej. Zabieg ten powinien być wykonywany w znieczuleniu ogólnym.

Badanie obrazowe: Badanie radiologiczne jest wartościowym badaniem stosowanym u królików. Należy wykonać zdjęcia przynajmniej w dwóch projekcjach (np. bocznej i grzbietowo-brzusznej/brzuszno-grzbietowej).

Badanie radiologiczne jamy brzusznej oraz klatki piersiowej można wykonać bez znieczulenia, jednak w wielu przypadkach jest ono niezbędne.

Badanie radiologiczne czaszki pozwala na ocenę korzeni zębów trzonowych oraz siekaczy i powinno być wykonane w przypadkach podejrzenia nieprawidłowego zgryzu. W przypadku łzawienia z oczu, należy wykonać zdjęcie z kontrastem w kanalikach nosowo-łzowych w celu ustalenia ich przebiegu. Przewlekłe zapalenie ucha lub choroby neurologiczne są wskazaniem do oceny puszki bębenkowej w badaniu radiologicznym. W przypadku ropni części twarzowej, badanie radiologiczne może posłużyć do określenia rokowania; objęcie okostnej zmniejsza szanse na pełne wyleczenie.

Zdjęcia radiologiczne jamy brzusznej służą do oceny przewodu pokarmowego, układu rozrodczego oraz moczowego. Przeglądowe zdjęcie radiologiczne pozwala na rozpoznanie niedrożności jelit lub obecności ciała obcego w żołądku (np. trichobezoar). U samic z podejrzeniem miękkiej tkanki guza w tylno-brzusznej części jamy brzusznej należy wykluczyć raka układu moczowego. Rozpoznanie kamieni moczowych w nerkach, cewce moczowej lub pęcherzu moczowym może być postawione dzięki przeglądowemu badaniu radiologicznemu, aczkolwiek w niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie kontrastu.

Badanie radiologiczne klatki piersiowej jest ważnym badaniem pozwalającym na wykluczenie choroby układu oddechowego i choroby serca.

Badanie ultrasonograficzne pozwala na identyfikację zmiany patologicznej w obrębie jamy brzusznej, chorób układu moczowego, ciał obcych, kamieni moczowych oraz choroby serca.

PCR - badania genetyczne: Badanie reakcji łańcuchowej polimerazy ułatwia w wielu sytuacjach postawienie rozpoznania. PCR stanowi bardziej czułą metodę wykrywania mikroorganizmów niż posiew. Badanie PCR może być wykonane w kierunku E. cuniculi, P. multocida, wirusów.Materiały opracowane przez dr.n.wet. Tomasza Piaseckiego
Przychodnia Weterynaryjna "ZWIERZYNIEC"
ul. Głogowska 2-4, 53-621 Wrocław
tel. 71 790 14 99, www.wet.wroclaw.pl

Copyright@2009-2020 - Miniaturka bez tajemnic. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Bez pisemnej zgody redakcji portalu Miniaturka bez tajemnic kopiowanie treści jest zabronione.
Plagiat jest przestępstwem zagrożonym określoną sankcją na podstawie przepisów prawa autorskiego. stat4u